Uw gezondheid en spouwmuurisolatie

Het is niet altijd vanzelfsprekend en zeker niet iets wat u iedere dag doet, zich laten informeren over spouwmuurisolatie en tevens denken aan uw gezondheid. Waar vind men spouwmuurisolatie informatie? Bestaat er nog isolatiepremie? Hoe draag ik zorg voor voldoende ventilatie – te veel is slecht voor uw gezondheid; maar te weinig ook! Wanneer er no een isolatiepremie is, is de isolatiepremie 2016 anders dan isolatiepremie 2015? Een ding is duidelijk, al is spouwmuurisolatie geen echt zware verbouwing, er moet toch met veel verschillende aspecten rekening gehouden worden. En een aantal van die aspecten zijn thema´s waar een normaal mens geen kaas van heeft gegeten. Dus deskundig en onafhankelijk spouwmuurisolatie advies is zo gek nog niet. Een belangrijk onderdeel van het adviesgesprek is een inspectie van de gevel, waarbij de adviseur wat gaatjes in de voegen boort om in de spouw te kunnen kijken. Alleen een gecertificeerd isolatiebedrijf kan officieel vaststellen of jouw gevel nog niet geïsoleerd is, en of deze geschikt is voor spouwmuurisolatie. Ook de waterkering rond kozijnen, het dak en de goten moet in orde zijn, om te voorkomen dat er regenwater in de geïsoleerde spouw komt. Verder moet de adviseur beoordelen of het nodig is om een afscheiding te maken in de spouw als de buren geen spouwmuurisolatie hebben of willen.

Wanneer is spouwmuurisolatie niet mogelijk?

Als jouw gevel / muren ongeschikt blijkt voor spouwmuurisolatie, zijn er dan alternatieven? Is de spouw bijvoorbeeld vervuild, dan bieden sommige bedrijven schoonmaak van de spouw aan. Als dat geen optie is, dan zijn er duurdere alternatieven zoals gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde. Het is overigens van belang dat u altijd een gecertificeerd bedrijf in verband met de spouwmuurisolatie benaderd. Daarnaast is het zinvol te checken wat de actuele situatie is met betrekking tot subsidie. Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren met betrekking tot de isolatiepremie 2016 en zeker weet dat u de subsidie later niet moet terugbetalen. U fronst nu wellicht de wenkbrauwen, maar we zijn de Turteltax nog niet vergeten. Eigenlijk moet dit een Freija Vandenbosche tax heten. Zij heeft als SPA-er de miljoenen uitgedeeld, maar de huidige regering zit met de sigaar. En nog veel erger is dat mensen die geen zonnepanelen hebben nog mogen meebetalen voor degene die ze wel hebben. Hoe bizar is dat, want de mensen met de zonnepanelen profiteren (hebben de subsidie genoten) en nu mag de buurman zonder panelen de rekening betalen. Feitelijk zouden de Vlamingen zonder panelen in opstand moeten komen. Maar ja, als TAX-koeien blijft de brave Vlaming vrolijk betalen en maar klagen dat de belastingdruk zo hoog is. Op zich is het gemakkelijk, de regering heeft geld te kort, hup de belastingen en accijnzen verhogen en het probleem is opgelost. Als je dit als bedrijf zou doen, dan blijf je niet lang bestaan.

Hoe en wanneer spouwmuurisolatie uitvoeren

Voor spouwmuurisolatie heb je geen vergunning nodig. Echter er moet wel met een bijzonderheid rekening gehouden worden: Heb je vleermuizen in de spouw? Dan moet je op grond van de Flora- en faunawet een ontheffing aanvragen bij jouw gemeente. Je bent enthousiast over spouwmuurisolatie en je wilt de stap nemen om je spouwmuur te laten isoleren. Wat bespreek je met het bedrijf dat de spouwmuurisolatie uitvoert en hoe beoordeel je offertes? Het best kunt u zich bij een onafhankelijk spouwmuurisolatie portaal aanmelden. De isolatiewaarde is vooral afhankelijk van de breedte van de spouw, en minder van het gebruikte isolatiemateriaal. Tussen de diverse soorten isolatiematerialen, zitten slechts kleine verschillen en alle materialen isoleren ongeveer evengoed. In sommige situaties (bijvoorbeeld bij een smalle spouw) zijn niet alle materialen geschikt. Vraag in dat geval welk materiaal wel geschikt is. Mocht het bedrijf niet met dat materiaal werken, kies dan voor een ander bedrijf. In veel huizen ventileert de kruipruimte via openingen in de spouwmuur. Na spouwmuurisolatie kan dat meestal niet meer en moet het isolatiebedrijf nieuwe ventilatiekokers maken voor de kruipruimte. Ventilatie van de kruipruimte is belangrijk, anders kunnen zich daar vocht en radongas ophopen, die vervolgens in huis terecht komen. Externe isolatie of spouwmuurisolatie kan de binnenwand isoleren zoals dat bij een boiler gebeurt, het absorbeert de warmte overdag en lost die in de nacht weer op, waardoor schommelingen in de kamertemperatuur gedurende de dag verminderen. Spouwmuurisolatie isoleert de thermische massa van de kamer. Dit vermindert zowel de responstijd van het verwarmingssysteem en de energie die nodig is om het comfort niveau te bereiken in het woonruimtes. De responstijd van de centrale verwarming en de controles, en de optimale thermische massa van de woning zal de juiste actie te bepalen. Bij het overwegen van spouwmuurisolatie, moet u eerst weten of uw huis spouwmuren of vaste muren heeft. De aannemer of architect is in staat om u te vertellen of er spouwmuren aanwezig zijn en ook wat de spouwruimte is. Als er spouwmuren aanwezig zijn, dan is spouwmuurisolatie vrijwel zeker de meest rendabele isolatie methode. Wanner spouwmuurisolatie geen optie is, dan kunnen duurdere opties van interne of externe isolatie overwogen worden. Spouwmuurisolatie is minder complex en heeft een hoog rendement. De meeste mensen in België weten ook niet dat ene mijnheer Verhofstadt destijds ook zo’n mooie belasting had uitgevonden waar men nu nog altijd mee zit. De brandstofprijzen dalen, maar volgen nooit de werkelijke prijzen op de internationale markten. Dit kan zelfs invloed hebben op de kwaliteit van de spouwmuurisolatie. Wanneer een in de spouw gevormd kunststofschuim krimpt, ontstaan er in het materiaal en tussen het gekrompen schuim en metselwerk scheuren met een onregelmatig patroon. Bij vorming van luchtlaagjes aan beide zijden van het isolatieschuim kan de lucht via deze luchtlaagjes en de krimpscheuren die beide luchtlaagjes met elkaar verbinden gaan roteren. Dit convectieproces leidt tot een toename van de warmteverliezen zoals bij convectie in poreuze isolatiematerialen. Het optreden van natuurlijke convectie hangt echter sterk af van het scheurpatroon dat ontstaat en het al dan niet voorkomen van luchtlagen aan beide zijden van het schuim. Duidelijk is dat spouwmuurisolatie niet zonder na te denken uitgevoerd moet worden. De juiste kwaliteit van de spouwmuurisolatie bepaald het succes en de terugwin tijd op de investering, zal bij de beste kwaliteit spouwmuurisolatie duidelijk korter zijn, dan bij een mindere kwaliteit spouwmuurisolatie. Deze spouwmuurisolatie kan ook nog eens minder voor uw gezondheid zijn.

Meer informatie: http://www.isolatie-vlaanderen.be/spouwmuurisolatie